Kontroll av reolsystem - slik gjør du det

Kontroll av reolsystem - slik gjør du det

Publisert den 10.12.2020 av RYDD Reolsystem AS

Reolsikring på jevnlig basis er pålagt for å unngå arbeidsulykker og skader på gods. Her kan du laste ned vårt inspeksjonsskjema.

Pallereoler og annet lagerutstyr utsettes ikke bare for for tung last, men også ofte jevnlige sammenstøt fra f.eks. trucker. Dette kan føre til små og store skader på lagerinrettningen din, noe som er viktig å oppdage i tide.

 

Grønt, gult og rødt farenivå 

Den europiske normen for reolsikkerhet på norske arbeidsplasser, NS-EN 15 635, omfatter statiske lagringssystemer av stål og hvordan disse skal brukes og vedlikeholdes. 

Enkelt forklart skal reolene jevnlig sjekkes for vertikale skjevheter og deformasjon på bærejern. Registrering av eventuelle skader kategoriseres i tre nivåer basert på fargekoder.

Noe bøying av bærejern er normalt, men det er viktig å passe på at det ikke overstiger det som regnes for maksverdi. Du kan lese helt konkret hva du skal se etter i vårt inspeksjonsskjema.

 

GRØNT NIVÅ: Indikerer grensen hvor det ikke er behov for å sette ned lastekapasiteten eller behov for reparasjon av reolen. Slike mindre skader skal noteres og sjekkes på nytt ved neste kontroll. 

GULT NIVÅ: Indikerer et område hvor skaden er omfattende nok til å utløse omgående skifte av komponenter, men ikke så omfattende at det kreves umiddelbar tømming av reolen. Så snart lasten er fjernet fra en skadet komponent skal ikke reolen fylles igjen før reparasjon har blitt utført.

RØDT NIVÅ: Dette er situasjoner hvor et kritisk skadenivå er identifisert. Her skal området i reolen tømmes omgående og bli tatt ut av bruk frem til nødvendige reparasjoner har blitt utført. Normal reparasjon er bytte av komponenter.

Hva som klassifiseres som skade innen de tre nivåene finner du i detaljert forklart i RYDD Reolsystem sitt inspeksjonsskjema for pallereoler som du kan laste ned gratis her. 

 

Illustrasjon av hvor vertikale skjevheter kan forekomme. Hva som regnes for et farlig nivå av vertikal skjevhet kan du lese mer om i vår inspeksjonsskjema (lenke). 

 

Bedrifter kan gjøre reolinspeksjon selv

Ifølge retningslinjene skal alle lagerkomponenter gjennomgås minst én gang årlig. Personen som gjennomfører inspeksjonen må være en fagkyndig som kjenner til normen og har god teknisk kunnskap om lagerinnretningene som er brukt. Det vil si at en eller flere ansatte kan tildeles denne arbeidsoppgaven dersom de setter seg godt inn i hvilke lover og regler som gjelder. 

Det som er viktig å merke seg er at reparasjoner av ødelagte komponenter ikke er lov uten tillatelse fra utstyrsleverandør. 

Har du ingen til å ta på seg oppgaven kan vi i RYDD Reolsystem komme og gjøre inspeksjonen for deg. Vi tar også jobben med å bytte skadede komponenter. 

Kontakt RYDD Reolsystem for å bestille en kontroll av ditt lager eller utbedring av skade.